Vloga za posredovanje izdanih E-računov
1. Podatki o izdajatelju e-računov (proračunski uporabnik)
Podračun (SI56)
Davčna št:
v
Naziv izdajatelja e-računov:
Ulica in hišna št.:
Poštna št. in kraj:
2. Vrsta vloge
3. Vrsta izdajatelja
(Izdajatelj e-računov označi ali namerava izdajati e-račune samo proračunskim uporabnikom ali namerava izdajati e-račune vsem subjektom)
4. E-prijava/e-odjava za prejemanje e-računov izdajatelja
Izdajatelj uporabnikom omogoča e-prijave/e-odjave na prejemanje e-računov
(Izdajatelj e-računov označi ali želi prejemati e-prijave/e-odjave na prejemanje e-računov)
5. Zahtevana referenčna oznaka izdajatelja e-računov
(Izdajatelj e-računov od prejemnika e-računov zahteva vpis referenčne oznake v e-prijavi/e-odjavi o prejemanju e-računov)
Vpis referenčne oznake izdajatelja e-računov v primeru zahtevane referenčne oznake
(Izdajatelj e-računov vpiše identifikacijo posla za prijavo na e-račun, ki je vidna na e-prijavi/e-odjavi, npr. šifra kupca)
6. Navodilo prejemnikom za izpolnitev referenčne oznake
(Izdajatelj e-računov vpiše navodila za pomoč prejemnikom pri izpolnjevanju e-prijave/e-odjave za prejemanje e-računov)
Povezava do dodatnih navodil izdajatelja e-računov
(Izdajatelj e-računov navede povezavo do spletne strani, kjer so objavljena podrobna navodila za izpolnjevanje referenčne oznake za prejemnika e-računov)
7. Splošni pogoji izdajatelja e-računov
(Izdajatelj e-računov navede splošne pogoje za e-prijavo/e-odjavo)
8. Prilagojene prijave/odjave na prejemanje e-računov izdajatelja
Izdajatelj uporabnikom omogoča prilagojene prijave/odjave na prejemanje e-računov
(Izdajatelj e-računov označi ali želi prejemati prijave/odjave na prejemanje e-računov na način, ki ga sam določi)
Preveri podatke